Centrum Medyczne. Zrobimy wszystko abyś był w pełni zdrowia.

Cennik usług dodatkowych

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
nie finansowanych przez ubezpieczenia zdrowotne, dla pacjentów przyjmowanych prywatnie
oraz dla osób nieubezpieczonych.
(ceny minimalne)

1.

Porada lekarska udzielona pacjentowi spoza NZOZ Centrum Medyczne gdy nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia.

80zł

Wizyta domowa 150zł

2.

Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki

20zł

3.

Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych ZUS i KRUS (wypełnienie wniosku, przygotowanie dokumentacji)

50zł

4.

Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku- dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe w ramach umowy z zakładem pracy) dla umów podpisanych od 01.10.2007.

Nie wykonuje się badań dla zakładów bez umowy i osób bez skierowania z zakładu

70zł

6.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania środków rzeczowych lub pieniężnych (za wyjątkiem Opieki społecznej)

 

30zł

7.

Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do dalszej nauki lub celem dalszego doskonalenia zawodowego

(jedno zaświadczenie bezpłatne, następne płatne)

30zł

8.

Sporządzenie wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej potwierdzone ksero za jedną stronę

1,50zł

9.

Epikryza – komercyjne firmy ubezpieczeniowe

150zł

10.

Epikryza + wyciąg z dokumentacji z potwierdzeniem “ za zgodność z oryginałem”

200zł

11

Badania dodatkowe laboratoryjne dla osób spoza listy przychodni

5zł

- helikobakter – test paskowy

 

- poziom glukozy we krwi – test paskowy

 

- cholesterol całkowity – test paskowy

 

- trójglicerydy – test paskowy

 

12. spirometria 20zł

13.

EKG bez opisu - 20zł EKG z opisem.

50zł

14.

Kwalifikacja lekarska i wykonanie szczepienia przez pielęgniarkę –

NIE WYKONUJE SIĘ SZCZEPIEŃ SZCZEPIONKAMI DOSTARCZONYMI BEZ TORBY TERMOIZOLACYJNEJ

50ZŁ

15.

Dodatek nocny i świąteczny do wizyt domowych osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym

100zł

16

Inhalacje – nebulizacja (jeden zabieg swoim lekiem)

5zł

17

Zabiegi lekarskie i pielęgniarskie

 

Badanie tętna i ciśnienia tętniczego krwi

5zł

Iniekcja domięśniowa i podskórna

15zł

Iniekcja dożylna

20zł

Założenie lub zmiana wenflonu , zdjęcie szwów

15zł

 

Postawienie baniek , zmiana opatrunku

20zł

 

Płukanie jednego ucha

10zł

 

Wymiana cewnika

15zł

 

Usunięcie kleszcza

20złPodstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia POZ

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej Deklaracji Wyboru. Każdy pacjent zgłaszający się do Poradni zobowiązany jest do okazania się aktualnym Dowodem Ubezpieczenia.

Kontakt

Statystyki stanu zdrowia

 czytaj więcej o naszej usłudze
Opinie o Centrum Medyczne Wiesław Guziak